dilluns, 30 de març de 2020


ORTOGRAFÍA

Buenos días familias, con esta entrada en el bloc vamos a trabajar un poco de ortografía.

Repasamos BR-BL (siempre con B): 

- Copian en la libreta para practicar espacios, caligrafía...

- Dejaremos 3 líneas en blanco para separar lo último hecho.

- Escribimos la fecha con bolígrafo rojo.

- Dejamos 1 línea desde la fecha al enunciado, que copiaremos con bolígrafo azul.

- Copiamos (en boli azul o lápiz) la columna respetando los espacios rayados para escribir BR- BL- PT- PR (pueden primero copiar y luego rellenar, o copiar y rellenar espacios en blanco a la vez.

No mirar las soluciones hasta haber acabado TODO.

Vamos campeones, concentrados. Es importante que hagáis una caligrafía impecable, que respetéis los espacios: márgenes, las palabras alineadas sin hacer caso de cómo están presentadas aquí ...¿Cómo ha ido? Hay un total de 46 palabras. Si has tenido bien 36 o más: genial. 
Si has tenido menos de 36, no te preocupes, repásalas para intentar recordar los despistes, y en un par de días vuelve a escribir las palabras de nuevo, confío en que saldrá mejor. 
Repite el ejercicio tantas veces como necesites para hacer los menos despistes posibles, ya verás como dejarán de resistirse.

divendres, 27 de març de 2020

ENGLISH AT HOME - NOVETATS

Hello students, Teniu fins al divendres 3 d'Abril per a lliurar les activitats encomanades. La setmana del 6 d'Abril començaré a publicar més activitats d'anglès, estar atents a les novetats. YOU CAN DO IT.

dijous, 26 de març de 2020

ENGLISH AT HOME


Hello students,

Perquè pugueu continuar estudiant i practicant Inglés, us envio uns links, des dels quals us dóna accés a jocs, cançons i activitats.


Recordar-vos que us vaig deixar algunes tasques en relació a l'unitat CLOTHES, algunes ja m'han arribat, podeu estar en contacte amb mi en el següent email: sfuertes@ceipsantjordi.es


https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html

Les activitats de Clothes eren les següents:
Activity 1
Activity 2


Take Care
See you soon
SARA

dimarts, 24 de març de 2020

Educació física a casa!


Benvolgudes famílies,

Com estau? Que tal aquests dies per casa? Espero que bé!

Segur que al llarg del dia teniu moltes activitats per fer amb els vostres fills/es:  deures, tasques de la casa, manualitats, lectura, jocs, cuinar amb ells/es…. Segur que els nins/es necessiten també moure’s i fer activitats físiques. Per això vos deixa amb alguns recursos que podeu fer amb els vostres fills/es a casa. Espero que passeu una estona divertida amb ells fent activitat física.


Cuideu-vos molt!

Una abraçada,

Cati Mari Quetglas

dilluns, 23 de març de 2020

Bones famílies,

com estau passant aquestos dies?, esper que tranquils i aprofitant el temps per fer coses que durant la resta de l'any no feim sovint.

M'agradaria que durant aquesta setmana m'enviéssiu al correu el que tingueu fet sobre l'univers; será normal que no estigui tot, per que hi ha molta informació. 

En quant rebri informació, la faré arribar a la resta de l'equip perquè pugueu comparar, malgrat jo faci el document final unificant les dades.

Se suposa que s'havien de dur les llibretes a casa per fer ahí les feinetes, o aferrar les fitxes que feu. Estaria bé que quedés tot recuit. Si no la tenen, dona igual.

Gràcies per l'esforç que estau fent, és una situació que ens sobrepassa a tots.

Una abraçada ben forta,
Olivia.

Recordeu que el meu correu és: otrigueros@ceipsantjordi.es

dimarts, 17 de març de 2020

divendres, 13 de març de 2020GRUP DE SEGON D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aquestos dies els nens poden anar treballant a casa:

Dictats curts en català i castellà. Si els hi feu sobre un llibre, després estaria bé que ells 
mateixos es corregeixin l’escrit, evidentment al final li heu de donar un cop d’ull per confirmar que no quedin despistes. Sobretot heu de fer-los veure els despistes de majúscules, punts i apart o seguits, bra/bla...

Mostreu-lis imatges per a que ells inventin oracions, petits escrits com històries breus amb una introducció- nus- desenllaç.

Podeu escriure oracions amb despistes i que ells els corregeixin.

Han de llegir, tant en català com en castellà. Aprofiteu per compartir lectures amb ells, per llegir en el mateix moment (pares diari, revistes..., els nens el que vulguin també: un còmic, cartes, la sinopsi d’una peli que voleu veure al cine o la televisió...).

Ja sabeu que a classe estem amb el tema de l’Univers, podeu connectar totes aquestes activitats amb aquest.

Han de continuar practicant les sumes de dos números amb centenes portant-ne: 726 més 498.

Les restes portant-ne. Comenceu amb contes senzilles, i aneu complicant-les segons aneu veient que les dominen, per que l’examen va anar súper bé, però ara pareix com que les confonen. Per exemple: 54 menys 39; 842 menys 528; 916 menys 375; 734 menys 698.

Escriptura dels números fins al 100: 24/ vint-i-quatre/ 2Di 4U/ 20+4/=::

Practiqueu el càlcul mental amb sumes i restes. Comenceu amb operacions senzilles i aneu fent-les més difícils.  

Aquí teniu algunes pàgines on podeu treballar moltíssimes coses on line.dilluns, 9 de març de 2020

Reunió de pares i mares 10 de març


Els continguts del segon i tercer trimestre que desenvoluparem el que ens queda de curs són:


MATEMÀTIQUES

BLOC 1. PROCESSOS MATEMÀTICS
 • Comprensió de l’enunciat de les activitats proposades.
 • Elaboració d’un dibuix, esquema, taula de la situació.
 • Seguretat en les pròpies capacitats per afrontar les dificultats que es presenten en l’elaboració de treballs.
 • Iniciació en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge.
BLOC 2. NOMBRES
 • Grafia i direccionalitat de les xifres. Nom i escriptura correcta dels nombres fins a 999.
 • Nombres naturals.
 • L’ordre numèric. Ordinals fins al vint 20è.
 • Equivalències dins el sistema decimal: unitats, desenes i centenes.
 • Valor posicional de les xifres.
 • Aproximació a les desenes i centenes.
 • Operacions amb nombres naturals: addició, substracció i multiplicació.
 • Iniciació al concepte de divisió.
 • Construcció de sèries.
 • Construcció i memorització d’algunes taules de multiplicar.
 • Estratègies de càlcul mental.
 • Aplicació de les operacions a la resolució de problemes.
BLOC 3. MESURA
 • Unitats dels Sistema mètric decimal de longitud, capacitat i massa. (Univers)
 • Tria de la unitat més adient per expressar una mesura. (Univers)
 • Realització de mesuraments senzills. (Univers)
 • Mesura del temps: unitats de mesura (dia, setmana, any) i lectura en rellotges analògics i digitals (hores, mitges hores i quarts).
 • El sistema monetari de la unió europea. Unitat principal: l’euro. Valor de les diferents monedes i bitllets.
 • Resolució de problemes.
BLOC 4. GEOMETRIA
 • Situació en el plànol i en l’espai i interpretació. Centre d’interpretació dels Amunts.
 • Representació de gràfics senzills.
 • Figures geomètriques i els seus elements. Univers.
 • Identificació i denominació de polígons atenent al nombre de costats.
 • La circumferència i el cercle.
 • Identificació, comparació i classificació dels cossos geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, piràmides, cilindres i esferes). Taller construccions, univers.
 • Reconeixement de simetries. Ea
BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
 • Recollida i classificació de dades quantitatives. Dictat de globus.
 • Elaboració i interpretació de gràfics senzills amb diagrames de barres.
 • Anàlisi de les informacions presentades a través de gràfics. Dictat de globus.
 • Iniciació intuïtiva a la probabilitat d’un succés. Assemblea pregunta: què voldràs fer aquesta setmana que no vas fer la setmana passada?

CASTELLÀ/CATALÀ

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR
 • Expressa les opinions pròpies en converses.
 • Expressa preferències.
 • Expressa,  interpreta i produeix sentiments diferents. Contes de Júlia.
 • Fa preguntes per obtenir informació.
 • Reconeix situacions que afavoreixen o impedeixen la comunicació.
 • Manté una escolta atenta i la mirada amb l’interlocutor. Contes de Júlia.
 • Respecta el torn de paraula.
 • Pronuncia amb claredat i entonació adequades. Contes de Júlia.
 • Es mostra respectuós, comprèn i valora les aportacions dels companys per a la construcció del propi coneixement. Contes de Júlia.
 • Utilitza expressions de cortesia, atenció i correcció.
 • Identifica el sentit global del text.
 • Identifica la idea principal del text.
 • Respon a preguntes sobre dades i idees explícites en el text. Contes de Júlia.
 • Reté informació. . Assemblea explicar alguna cosa del cap de setmana amb 5 paraules, després un company ho explica amb oracions.
 • Dedueix informació. Assemblea explicar alguna cosa del cap de setmana amb 5 paraules, després un company ho explica amb oracions.
 • Consolida i utilitza un vocabulari adequat.
 • Explica un procés senzill d’accions consecutives lògiques. Assemblea del cap de setmana.
 • Narra amb un discurs clar, organitzat i adequat seguint un ordre i amb coherència. Assemblea del cap de setmana.
 • Empra correctament expressions temporals per situar i ordenar  rutines. Assemblea del cap de setmana.
 • Escenifica textos adaptats. Taller Teatre.
 • Treballa textos orals d’interès provinents de recursos multimèdia o audiovisuals. Contes de Júlia.
BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
 • Codifica i descodifica tots els fonemes i grafies de la llengua catalana i castellana. Contes de Júlia.
 • Descodifica els signes de puntuació. Contes de Júlia.
 • Participa en activitats i jocs per a l’assoliment de la consciència fonològica. Contes de Júlia.
 • Infereix normes ortogràfiques a partir del coneixement de les relacions fonema-grafia.
 • Aplica els signes de puntuació per donar sentit a la lectura: el punt i la coma. Contes de Júlia.
 • Entona en contextos adequats els signes de puntuació d’interrogació i admiració. Contes de Júlia.
 • Respon adequadament a preguntes referides al text. Contes de Júlia.
 • Fa descripcions senzilles relacionades amb la lectura.
 • Formula i comprova hipòtesis per a la comprensió lectora. Mickey Mouse.
 • Rellegeix el text per comprovar o cercar la informació. Contes de Júlia.
 • Explica o conta el que ha llegit. Mickey Mouse.
 • Localitza informació rellevant en titulars, portades, etc., dels textos procedents dels mitjans de comunicació social. Mickey Mouse.
 • Interpreta gràfics, il·lustracions, etc., per millorar la comprensió. Mickey Mouse.
 • Reconeix la funcionalitat comunicativa de diferents tipus de text: cartells, anuncis, contes, descripcions, notícies, felicitacions, instruccions, poemes, etc.
 • Comprèn el sentit general del text mitjançant la lectura. Contes de Júlia.
 • Reconeix les idees principals del text. Contes de Júlia.
 • Reconeix la funció comunicativa de la llengua en diferents tipus de text.
 • Identifica diferents tipus de text.
 • Expressa preferències per determinades lectures.
 • Expressa les opinions i els gusts personals sobre els textos llegits.
 • Llegeix amb freqüència i per iniciativa pròpia.
 • Fa ús de la biblioteca d’aula i de centre, amb seguretat i autonomia, respectant les normes de funcionament.
 • Fa lectura comprensiva en silenci.
 • Llegeix diferents tipus de text amb pronunciació, ritme i entonació adequats.
 • Participa de manera activa en jocs lingüístics per millorar la comprensió, amb activitats com mots encreuats, sopes de lletres, jeroglífics, cal·ligrames, etc. 
BLOC 3. COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
 • Relaciona correctament les grafies amb els fonemes.
 • Usa adequadament els signes de puntuació: el punt i la coma.
 • Empra en contextos adequats els signes de puntuació d’interrogació i admiració.
 • Fa una presentació clara, neta i ordenada dels textos escrits. Univers.
 • Comunica per escrit coneixements, experiències, necessitats i opinions personals. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Reconeix l’escriptura com a eina de comunicació útil i necessària. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Produeix textos senzills. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Comença i acaba un text. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Fa esborranys abans de la redacció final de textos. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Revisa els treballs fets. Dictats. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Inclou il·lustracions, subratllats, diferents tipus de lletres, colors, etc., en els textos propis per millorar-ne la comprensió.
BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
 • Ordena paraules alfabèticament.
 • Consolida vocabulari, cada vegada més precís.
 • Identifica paraules sinònimes i antònimes. --
 • Identifica i classifica famílies de paraules pertanyents a un mateix camp semàntic.
 • Forma augmentatius i diminutius.
 • Reconeix el subjecte i el predicat de l’oració.
 • Identifica noms comuns i propis. --
 • Distingeix i classifica pel gènere i el nombre.
 • Usa els adjectius en les produccions escrites.
 • Aplica correctament la concordança entre el nom, article, l’adjectiu i el verb. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Escriu correctament els determinants davant el substantiu respectant-ne la concordança en gènere i en nombre. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Identifica el present, el passat i el futur dels verbs i els utilitza adequadament.
 • Completa oracions en què faltin el subjecte o el predicat.
 • Diferencia oracions interrogatives i exclamatives. --
 • Aplica adequadament les normes ortogràfiques apreses.
 • Usa correctament el punt en les produccions escrites.
 • Empra correctament la majúscula a començament de text, després de punt i en noms propis. --
 • Aplica adequadament la coma (enumeracions), els punts suspensius i els dos punts (enumeracions i diàlegs).
 • Identifica els signes d’interrogació i exclamació en les produccions escrites. --
 • Empra correctament els signes d’interrogació i exclamació en els escrits.
 • Divideix en síl·labes una paraula.
 • Reconeix la importància de l’ordre dels elements d’una oració perquè resulti coherent i amb significat. Botelles missatgeres, Cartes amb escola Sant Ciriac.
 • Amplia i completa oracions.
 • Reconeix la pluralitat lingüística existent en el context social i escolar.
BLOC 5. EDUCACIÓ LITERÀRIA
 • Llegeix textos propis de la literatura infantil (poesia, còmics, contes, etc.). Contes de Júlia.
 • Fa ús de diferents estratègies per comprendre textos, com la relectura. Univers.
 • Produeix contes i poemes, de manera manual, fent un ús coherent de la llengua escrita i la imatge per expressar situacions comunicatives concretes. Contes contats als grups d’EI 5 anys.
 • Elabora textos escrits i orals treballats dins l’aula (normes de classe, horaris, fullets, reclamacions, etc.) per satisfer les necessitats comunicatives, amb imaginació i creativitat, a partir d’unes pautes donades. Què avaluarà n’Olivia quan expliqueu la vostra joguina de Nadal? Nom del joc, material, quants jugadors, normes del joc...
 • Empra un vocabulari adequat adquirit a través de la lectura de textos literaris i no literaris.
 • Utilitza la biblioteca d’aula, de centre i del poble per obtenir informació i com a font de plaer. Univers.
 • Llegeix amb autonomia, s’interessa per diferents tipus de temes i textos i utilitza la lectura com a font de plaer personal.
 • Escolta i reprodueix textos literaris i fa una lectura guiada i autònoma, en silenci i en veu alta, de textos propis de la nostra tradició popular: endevinalles, refranys, cançons , rodolins, rondalles, poemes, contes, etc., adequats als interessos infantils. Tallers Rondalles.
 • Comprèn, memoritza i recita poemes senzills. Frase Tots Sants.
 • Identifica i aplica el ritme, la pronunciació i l’entonació adequats a cada tipus de dramatització. Taller teatre.
 • Interpreta, mitjançant gests i paraules, escenes de contes, obres de teatre, etc. Taller teatre.
 • Interpreta textos instructius (normes de joc, instruccions, receptes…). Enquesta inicial Plàstic 0 amb alumnes de 6è. Jocs d’aula. Joguina de Nadal.

NATURALS
 • Materials: textura,color i forma. Univers
 • Fenòmens físics observables (pes, estat...).
 • Respecte a la natura. Plàstic 0, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Observació natura. Plàstic 0, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Observació ecosistemes (parcs naturals). Plàstic 0, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Coneixements d’ells mateixos i canvis físics.
 • Hàbits per: evitar malalties, saludables.
 • Animals vertebrats i invertebrats.
 • Essers vius i essers inerts. Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç.
 • Òrgans- aparells- sentits.
 • Funcions vitals: respiració, nutrició i relació.
 • Els estats de la matèria. Univers

SOCIALS
 • Respecte als grups humans i convivència pacífica.
 • Drets humans.
 • Valors democràtics.
 • Descriu com és l’univers i els seus principals components, i identifica estrella, planeta i satèl·lit. Univers
 • Descriu els components i els moviments del sistema solar i localitza el sol al centre. Univers
 • Defineix i representa el moviment de translació terrestre, l’eix de gir i els pols geogràfics i associa les estacions de l’any amb l’efecte combinat d’aquests moviments. Univers
 • Explica el dia i la nit com a conseqüència de la rotació terrestre i com a unitats per mesurar el temps. Univers
 • Identifica i anomena fenòmens atmosfèrics. Univers
 • Explica l’ús sostenible dels recursos naturals, proposa i adopta una sèrie de mesures i actuacions que condueixen a millorar les condicions ambientals del nostre planeta. Plàstic 0, consum responsable de Fons Pitiús de cooperació.
 • Explica les causes i les conseqüències del canvi climàtic i les actuacions responsables per frenar-lo. Plàstic 0, consum responsable de Fons Pitiús de cooperació, Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç .
 • Observa, identifica i explica la composició de les roques i n’anomena alguns tipus. Els Amunts i centre d’interpretació de Sant Llorenç
 • Defineix paisatge i n’identifica els elements. Plàstic 0
 • Localitza en un mapa les mars i els oceans que envolten Espanya.
 • Descriu ordenadament el procés d’obtenció d’un producte fins a la venda. Consum responsable de Fons Pitiús de cooperació.
 • Explica normes bàsiques de circulació i les conseqüències derivades de desconèixer-les i incomplir-les.
 • Coneix alguns senyals i normes de trànsit, reconeix la importància de respectar-los i els fa servir com a vianant i com a usuari dels mitjans de transport (fermar-se el cinturó, no molestar el conductor…).
 • Identifica, valora i respecta el patrimoni històric, cultural i artístic i assumeix les responsabilitats que suposa conservar-lo i millorar-lo. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.
 • Respecta les restes històriques i les valora com un patrimoni que hem de llegar, i reconeix el valor que el patrimoni arqueològic monumental ens aporta per conèixer el passat. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.
 • Respecta i assumeix el comportament que s’ha de tenir quan es visita un museu o un edifici antic. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.
 • Aprecia l’herència cultural a escala local com a riquesa compartida que hem de conèixer, preservar i cuidar. Santa Eulària, Puig de missa i Museu de Can Ros.

PROJECTES

PROJECTE “L’UNIVERS”
·         Coneixement del nostre entorn des de més llunyà a més proper.
 • Memorització.
 • Treball cooperatiu.
 • Exposició oral del treball.
 • Conceptes socials: univers/cosmos, galàxia, Sistema Solar, planeta, noms dels planetes i característiques, satèl·lit, la Lluna, estrelles, el Sol, constel·lacions, pols interestel·lars, ...
 • Conceptes naturals: els estats de la matèria (líquid, gas, sòlid i plasma (Al Plasma se le llama a veces “el cuarto estado de la materia”, además de los tres conocidos, sólido, líquido y gas. Es un gas en el que los átomos se han roto, que está formado por electrones negativos y por iones positivos, átomos que han perdido electrones y han quedado con una carga eléctrica positiva y que están moviéndose libremente ), textures de la matèria, experimentació, fenòmens observables (pes, alçada...), essers vius i inerts...
 • Conceptes matemàtics: capacitats de mesura: longitud- Km, m, cm i mm; massa (gr); líquids (L). Cossos geomètrics: esfera, prisma, piràmide i cilindre.
 • Ortografia: majúscules als noms propis, després de punt; ús de la coma, punt i apart, punt i seguit, punts suspensius, dos punts per enumerar; i en el darrer terme d’una enumeració; mp, mb; hi ha.
 • Morfologia: Els substantiu (noms propis i comuns); el verb (acció present, passada i futura); l’article; l’adjectiu; gènere i nombre.

PROJECTE “DICTAT DE GLOBUS”
·   Tots ser protagonistes sent mestres (dictar, corregir, posar nota...); aparèixer a un escrit que tothom escriurà a la seva llibreta.
·    Aprenentatge en valorar la bona cal·ligrafia, valorar l’esforç d’un company...
·    Calcular la nota tenint en compte la quantitat de despistes, si està escrit en lletra minúscula, si són despistes que no podem corregir (accents...), només contar un despiste per paraula...
·   Recompte de punts a la nostra llibreta.
·   Motivació amb premi segur.
·   Trobar un punt en coordenades cartesianes per enregistrar les notes en la graella.
·   Discriminació d’informació per trobar la que necessitem.
·    Escolta a un company dictant.
·    Mecànica dels dictats (3 lectures: primera només escoltam, segona dictat per paraules que repetim 3 voltes, tercera lectura per repassar el nostre dictat; bona postura; silenci absolut).
·   Ortografia.
·   Escriure amb lletra minúscula voluntàriament.

PROJECTE ”LA CAIXA PREGUNTONA”
·   Protagonisme d’haver escrit una pregunta, la qual tothom haurà de contestar.
·   Ortografia.
·   Conèixer-nos a nosaltres i als nostres companys.
·   Escolta activa sobre informació dels nostres companys.
·   Respectar i valorar les aportacions dels altres (sobre gustos no hi ha res escrit).

PROJECTE “BOTELLES MISSATGERES”
 • Conèixer els alumnes de 5 anys B, Els Gatets.
 • Lectoescriptura: ortografia.
 • Imaginació i creativitat.
 • Numeració i ordenació de números.
 • Consulta d’informació en una taula.

RELACIÓ EPISTOLAR AMB ELS GRUPS DE SEGON DE SANT CIRIAC
 • Habilitats socials per conèixer i mantenir una relació amb nens d’altra escola, municipi...
 • Tipologia textual: la carta.
 • Ortografia, gramàtica, redacció, neteja i bona presentació d’un escrit...
 • Activitat final de trobar-nos al parc de Santa Eulària el dia 25 de març. Continuarem amb les cartes fins final de curs.

ELS CONTES DE JÚLIA
OBJECTIUS PELS NENS:
 • Alt volum de veu.
 • Bona vocalització.
 • Lectura a l’alçada del pit.
 • Ritme ràpid de lectura.
 • 4 bones preguntes.
OBJECTIUS DEL PROJECTE:
 • Millorar la lectura comprensiva.
 • Sinònims.
 • Protagonisme de Júlia i de cada nen quan li toqui preparar la lectura.
 • Autocontrol en activitat individual davant d’un gran grup.
 • Comprensió oral de diferents veus i estils de lectura.
 • Gaudir de la lectura.
 • Avaluar als companys amb criteri i fonament: coavaluació i autoavaluació.
 • Adjectius descripció de cóm ens sentíem al començament de l’activitat i a l’acabar.
 • Preguntes creatives sobre la lectura.

PROJECTE DE LECTURA DE MICKEY MOUSE
 • Lectura comprensiva.
 • Motivación para leer fomentando la curiosidad y el reto de hacer preguntas que nuestros compañeros no sepan contestar.
 • Desarrollo del criterio selectivo de información.
 • Trabajo cooperativo, decidir- debatir por parejas las preguntas a escoger.

PROJECTE PLÀSTIC 0 (GEN- GOB organitza aquesta activitat gratuïta juntament amb la Conselleria de Mediambient)
 • Explica l’ús sostenible dels recursos naturals, i proposa i adopta una sèrie de mesures i actuacions que condueixen a millorar les condicions ambientals del nostre planeta.
 • Imperiosa necessitat de ser més nets i tenir cura del nostre medi ambient.
 • Conscienciació del canvi climàtic. Causes, conseqüències i actuacions responsables per frenar-lo.
 • Gaudir de la natura una volta cada 2 mesos.
 • Conèixer el nostre entorn (posidònia, primera i segona franja de la mar...).
 • Aprenentatge de cóm agafar mostres per ser estudiades.
 • Relació amb el grup de 6è i la gent gran del poble.
 • Sentiment científic per que la nostra feina és estudiada i utilitzada per un científic.
 • Classificació dels plàstics (mesoplàstics, microplàstics...)
 • Neteja parcial de la platja.

RACÓ ROBÒTICA
 • Comprèn i executa les directrius.
 • Cream algoritmes (seqüències ordenades del pensament computacional).
    

  TALLERS

  CUINAM ORELLETES
  • Cultura popular d’Eivissa.
  • Relació amb gent gran del poble.
  • Tipologia textual: recepta. Ingredients, material, preparació...
  • Adquisició de vocabulari culinari: fregir, pastar, agregar...
  • Capacitat de mesura de pes, quantitats...
  • Psicomotricitat prima pastant la massa.
  • Tallers amb primer formant grups heterogenis.

  RONDALLES EIVISSENQUES
  • Cultura popular.
  • Lectura, comprensió i representació de rondalles.
  ACOMIADAMENT A LA BIBLIOTECA DEL POBLE.

   Bon dia! El passat divendres vam anar a la biblioteca del poble i ens vam acomiadar de Joana. Li vam regalar un conte fet per nosaltres en ...